Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Aktuálně

Pavel Poc v první desítce nejvlivnějších europoslanců

Zprávu o vyhlášení deseti nejvlivnějších europoslanců v oblasti životního prostředí za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Organizace měřila vliv všech 751 poslanců v oblasti životního prostředí. Na základě objektivní a mnohostranné metody, /algoritmus k analýze vyvinulo více než 200 expertů EP/, bylo využito obrovského množství dat, které má organizace k dispozici.

23.03.2017

Definitivní rozhodnutí v EP padlo: Mobilní poplatky za roaming v EU skončí 15. června 2017

Pod vedením sociálnědemokratické europoslankyně Miapetra Kumpula-Natri proběhlo v úterý poslední hlasování o právních předpisech, které jsou nezbytné pro zrušení poplatků za roaming. Nespravedlivé poplatky za roaming pro spotřebitele v EU skončí dne 15. 5. 2017. Za hovory a přenos dat tak budou zákazníkům účtovány stejné ceny jako v jejich mateřské zemi.

„Samozřejmě jsem velmi rád, že od letošního léta namísto vypnutí telefonu při překročení hranic a obrovským účtům za telefon, které následují po návratu domů, budou Evropané moci volat svým přátelům za daleko nižší ceny. Moc mě ale netěší, že Rada, tedy členské země, oproti Evropskému parlamentu tento krok systematicky oddalovala, co se dalo,“ komentuje dlouho očekávané

24.04.2017

Víceletý finanční rámec pro akceschopnější Evropskou unii

Evropský rozpočet podporující zaměstnanost mladých Evropanů, vědu a výzkum, infrastrukturu a schopný rychle reagovat na aktuální výzvy. Tak zní dohoda Rady a Evropského parlamentu.

Členské státy se konečně dohodly s Evropským parlamentem na podobě revize Víceletého finančního rámce 2014-2020 vymezujícího stropy každoročního evropského rozpočtu. Čeho přesně jsme tedy touto aktualizací dosáhli?

Předně většího prostoru pro flexibilitu, která bude navýšena o zhruba 81 miliard korun. Současný finanční rámec byl totiž sestaven už v roce 2013, kdy měla Unie naprosto jiné priority než dnes, nečelila migračnímu tlaku a potřeba pracovat na vlastní bezpečnosti se nezdála tak akutní.

Dostali jsme se tak do situace, kdy byl okruh Bezpečnost a občanství

24.04.2017

Stránky