Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Aktuálně

Antimikrobiální rezistence

"28. června jsem pořádal v Evropském parlamentu konferenci na téma antibakteriální rezistence (ABR). Velice kvalitně obsazená akce se zaměří na dopady tohoto rapidně se zvyšujícího nebezpečí a na opatření, které je třeba neodkladně přijmout pro odvrácení nebo zmírnění této hrozby. Téma ABR figuruje i na agendách největších ekonomik světa v rámci sdružení G7 či G20, které prohlásily obecnou nepřipravenost na tuto hrozbu. Očekává se, že se ABR stane nejčastější příčinou smrti na světě a že do roku 2050 na ní podlehne až 300 mil. lidí." 

23.03.2017

Trumpova vláda táhne USA do minulosti

Na žádost socialistů a demokratů Evropský parlament debatoval o rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa opustit Pařížskou dohodu o klimatu (COP21). V diskusi frakce S & D zdůraznila, že Evropa musí převzít vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu a posílit klimatické aliance s partnery po celém světě. Po rozpravě následovalo hlasování o sdílení úsilí, což je klíčový právní předpis pro provádění dohody COP21, která pokrývá 60 % emisí skleníkových plynů v EU. Pokroková koalice pod vedením Socialistů a demokratů vydala zprávu, která má ambice snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v odvětví dopravy, zemědělství a stavebnictví o 30 % ve srovnání s úrovní roku 2005.

Oznámení prezidenta Trumpa, že se USA vzdaly dohody o klimatu v Paříži, vyvolaly protesty po celém světě. A

21.06.2017

Roamingové poplatky jsou minulostí

Ode dneška 15. června 2017 jsou konečně roamingové poplatky v EU zrušeny.  Začátkem tohoto roku socialisté a demokraté prosadili v Evropském parlamentu poslední právní úpravu potřebnou ke zrušení roamingu. Když frakce socialistů a demokratů před několika lety vyzvala k ukončení roamingových poplatků, narazila na odpor od některých členských států, konzervativců a dokonce i od Komise. Ode dneška budou hovory, textové zprávy a mobilní data za stejnou cenu, za jakou je operátoři účtují ve svých zemích.

"Jednoznačně se jedná o velké vítězství pro evropské spotřebitele, lidé mohou konečně komfortně využívat mobilní volání a data ve všech zemích EU aniž by dostali  při pohledu na účet za telefon infarkt,“ říká Pavel Poc,

15.06.2017

Evropská komise chce stíhat Českou republiku kvůli migraci

Evropská komise publikovala zprávu o pokroku v přerozdělování migrantů dle dohodnutých kvót z roku 2015. Oznámila, že s Českem zahájí řízení kvůli porušení evropské legislativy.

Evropská unie zvládla dosud relokovat 20.869 migrantů, tak zní poslední hodnocení plnění relokačních kvót, na kterých se před téměř dvěma lety shodli zástupci členských zemí. Proti nástroji, který má v rámci Unie přesunout až 160.000 žadatelů o azyl, protestovalo tehdy pouze Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

„Ačkoliv komisař Avramopoulos vyzdvihuje zvýšení tempa relokací v průběhu posledních pěti měsíců, pravda je taková, že mechanismus není funkční. Kdyby byl, neocitli bychom se v situaci, kdy jej řádně neimplementují ani státy, které

14.06.2017

Stránky