Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Aktuálně

BREXIT

Dne 23. června 2016 se občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v referendu rozhodli vystoupit z Evropské unie.

„Evropská unie nyní nutně potřebuje restart. Bezpečnost a obrana, sociální, platové a ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU jsou pro občany prioritními tématy. EU se musí zaměřit na řešení svých vlastních problémů.“ Pokračuje v kontextu nutných změn europoslanec Pavel POC a dodává: “Jedním z hlavních zdrojů nedůvěry občanů v EU je odtržení Evropské komise od reality. Evropský parlament musí ke Komisi zaujmout výrazně tvrdší postoj než dosud. Čas tolerance prostě skončil.”

24.06.2016

Polský dub Josef je Evropským stromem roku 2017

Slavnostní vyhlášení Evropského stromu roku 2017 se konalo v Bruselu 21. března u příležitosti Mezinárodního dne lesů pod záštitou Karmenu Velly, Evropského komisaře pro životní prostředí. Slavnost, které se účastnilo 200 lidí, hostili europoslanci Pavel Poc a Bronis Ropė v Evropském parlamentu. Večerem provázeli Natalie Pauwels a Ladislav Miko. Hlavní řeč přednesl Daniel Calleja Crespo, Generální ředitel pro životní prostředí. Za vítěze ankety, polský dub, přebral putovní cenu Robert Godek.

1. Dub Josef, Polsko - 17 597 hlasů
2. Brimmonský dub, Wales, Velká Británie - 16 203 hlasů
3. Lípa na Lipce, Česká republika - 14 813 hlasů

Pravidla letošního ročníku ankety jsme přizpůsobili tak, aby měl každý hlasující možnost dát dva hlasy. Z celé Evropy přišlo 125

29.03.2017

Pavel Poc se umístil v první desítce nejvlivnějších europoslanců v oblasti životního prostředí

Zprávu o vyhlášení deseti nejvlivnějších europoslancův oblasti životního prostředí za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Organizace měřila vliv všech 751 poslanců v oblasti životního prostředí. Široká studie se zaměřila nejen na politická prohlášení, ale na skutečné kroky a iniciativy, které v této oblasti poslanci dosáhli. Kromě hlasování a aktivity europoslanců se měřil jejich vliv na základě práce ve Výboru pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin /ENVI/.  WWE analyzovala zprávy zabývající se otázkami životního prostředí, s výjimkou zdraví a politik souvisejících s potravinami. Do studie byly rovněž zahrnuty soubory na ochranu biologické rozmanitosti a vzácných

23.03.2017

Evropská unie jako prostor bezpečí, hospodářského růstu a zaměstnanosti

Evropský parlament Komisi i Radě potvrdil, jak si představuje podobu příštího unijního rozpočtu. Bezpečí, hospodářský růst a zaměstnanost - takto jsme ve zkratce definovali parlamentní priority pro přípravu rozpočtu Evropské unie na rok 2018.

Výchozím bodem práce na přípravě rozpočtu byla zpráva rumunského křesťansko-demokratického europoslance S. Mureșana. Do ní jsme díky mému tlaku i kolegů ze skupiny Socialistů a demokratů byli schopni úspěšně zakomponovat hned několik progresivních cílů.

Jeden z nich, představuje řešení migrační krize a hrozeb s ní spojených. Migrační krize bude ještě dlouhou dobu přestavovat jednu z hlavních priorit všech evropských jednání a bude bezpochyby zabírat hlavní titulky novin. Proto jí logicky bude věnována

23.03.2017

Stránky