Glyfosát: Střet zájmů v americké agentuře pro ochranu životního prostředí

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Otázka RNDr. Pavla Poce, místopředsedy Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) v Evropském parlamentu z pozice koordinátora Výboru pro pesticidy (PEST) během veřejného slyšení o povolování pesticidů ze strany EU - srovnávací analýza postupů povolování v zemích OECD (Kanada, Austrálie, USA).Záznam celé debaty ze dne 30. září 2018 k dispozici zde: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180830-1400-COMMITTEE-PEST