Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Jak nejvíc ušetřit za energii? Využívat ji efektivně.

Brusel, 11. Září 2017

Zvýšení energetické účinnosti na 40% do roku 2030. Takový cíl minulý týden v Evropském parlamentu odhlasoval Výbor pro životní prostředí. Zvýšení cílů přitom provázejí bouřlivé diskuse na všech úrovních. Podle europoslance Pavla Poce (ČSSD) je závazným cílem možné dosáhnout úspor pro občany i průmysl a oživit ekonomiku. „Zvyšováním energetické účinnosti snížíme svou závislost na dovozu energie a budeme schopni dosáhnout soběstačnosti a ekologické udržitelsnosti. Není se přitom skutečně čeho obávat.“

Pavel Poc se energetickou účinností zabývá už od roku 2011, kdy se jako stínový zpravodaj podílel na stanovisku výboru ENVI k tehdejší zprávě Komise. Od počátku prosazoval závazné cíle, ale jak sám říká, mělo by zůstat na členských státech, jak těchto cílů dosáhnou. „Bez závazných cílů se nikam nepohneme, členské státy ale potřebují flexibilitu. Každá země je jiná a nelze požadovat stejné postupy po Španělsku a třeba po Finsku“, řekl Poc. Konkurenceschopnost České republiky poškozuje mezi jinými právě poměrně nízká energetická efektivita ve srovnání s vyspělými Evropskými zeměmi. Poc je přesvědčen, že mezi prioritami České republiky by mělo být posílení konkurenceschopnosti a zároveň energetické bezpečnosti. Zvýšení energetické efektivity je v obou případech klíčovým předpokladem. „Počáteční investice do inovací se velmi brzy vrátí v úsporách energie a v dlouhodobém horizontu to tedy neznamená volbu mezi ekologickou a ekonomickou stránkou,“ řekl Poc a dodal, „Osobně jsem prosazoval ustanovení, podle něhož mohou členské státy požádat, aby určitá část opatření na zvyšování energetické účinnosti byla prioritně realizována v domácnostech postižených energetickou chudobou nebo v oblasti sociálního bydlení.“

Problém takzvané energetické chudoby se totiž stává stále aktuálnějším i v rozvinutých zemích. Do situace, kdy se energie stávají cenově nedostupnými, se už v Česku dostalo téměř 20% domácností. „Energetická chudoba nastává tehdy, když domácnost má potíže nebo nemůže vytopit byt na teplotu 18 až 21 °C za cenu, kterou si může finančně dovolit. Přitom musí být zachovány další služby spojené s dodávkou energií, jako je dodávka elektřiny, doprava, internet. Musíme být schopni tohle lidem zaručit“. Pavlu Pocovi se v roce 2011 podařilo prosadit, aby se energetická chudoba stala prioritou sociálně-demokratické frakce. Dnes jde o prioritu celého Parlamentu. Česká vláda trvá na své dlouhodobé pozici, že cíle by se měly zvyšovat pouze na 27%. To je podle Poce ale málo. "Můj názor je stejný již několik let a nebudu ho tedy měnit ani v kontextu pozic současné vlády. Nechápu, proč se ministerstvo brání opatřením, která země nezbytně potřebuje," dodal.

V půlce října by měl o návrhu hlasovat také Výbor pro průmysl (ITRE), na plenární zasedání se pak zpráva dostane v půlce listopadu.

11.09.2017