Má práce

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

1.
Zastavit nárust kontaminace životního prostředí a potravinového řetezce chemickými látkami

2.
Posílit důraz zdravotní péče na prevenci a screening zejména rakovinných onemocnění

3.
Chránit biologickou rozmanitost ve volné přírodě

4.
Chránit genetickou rozmanitost v zemědělství

5.
Posílit adaptační mechanismy evropské ekonomiky a společnosti na důsledky změn klimatu

6.
Dostat pod veřejnou kontrolu nebezpečné technologie, včetně hydraulického štěpení

7.
Podporovat vědu a výzkum v České republice