Za jediný odpovědný postoj

k Transatlantické obchodní dohodě s USA

považuji skepsi a ostražitost

Na čem pracuji

Konference: "GLYFOSÁT: ANO či NE?"

Evropský parlament, ASP 5E2, 2. března, 15:00-19:00

registrace: josef.novotny@europarl.europa.eu

AGENDA zde

Přímý přenos z konference zde.

V roce 2015 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s členskými státy EU dokončily re-evaluaci glyfosátu, aktivní složky nejpoužívanějšího herbicidu na světe. Zpráva dochází k závěru, že je nepravděpodobné, že by glyfosát představoval karcinogenní riziko pro člověka. Organizace a vědci mají své pochybnosti o této chemické látce.

 

24.02.2016

ENVI newsletter 11. a 12. října 2017

Další zasedání ENVI proběhly 11. a 12. října v Bruselu.

Začalo se velmi citlivým tématem, a to tzv. "Monsanto papers" souvisejícími s probíhající autorizací glyfosátu. Společné veřejné slyšení výborů ENVI a AGRI umožnilo poslancům projednat s odborníky otázku důvěryhodnosti vědeckých studií týkajících se rozhodnutí amerických regulačních agentur a jejich autorizace přípravku na ochranu rostlin Roundup. Právě ten je nejvýznamnějším produktem společnosti Monsanto, přičemž účinnou látkou je glyfosát. Dále byly projednány i závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), které posuzovaly rizika glyfosátu.

Členové ENVI si také vyměnili názory s místopředsedou Komise J. Katainenem, který je zodpovědný za

13.10.2017

ENVI newsletter 31.srpna 2017

První zasedání výboru ENVI po letní pauze proběhlo 31.8.2017

Projednali jsme akční plán týkající se biodiversity coby přírodního bohatství EU (Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství). Dlouhodobým cílem je samozřejmě zastavit ztrátu biologické rozmanitosti, a to i pomocí lepší implementace stávající legislativy.

Dále jsme projednali a hlasovali o zprávě týkající se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Jedná se především o mezery v oblasti odpadového hospodářství, ochrany biodiversity, kvality ovzduší a vody a v dalších oblastech.

Hlasovalo se také o pozici Výboru k rozpočtu EU na rok 2018.   

Newsletter zde :

04.09.2017

ENVI newsletter 29.června 2017

Hlasovali jsme o zprávě o "Evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu". Bezpečná a efektivní doprava je esenciálním předpokladem pro dobré fungování EU. Tento dokument našeho výboru se zabývá nejzávažnějšími otázkami s cílem dosáhnout snížení emisí a dalších negativních dopadů dopravy na životní prostředí.

Proběhla také rozprava o zprávě na téma mezinárodní správy oceánů: agenda pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje do roku 2030. Ochrana oceánů a udržitelné užívání mořských zdrojů je jedna z největších současných výzev pro naší společnost.

Dále jsme se také zabývali důležitýcm návrhem zprávy novely směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Přestože je EU světovým lídrem v této oblasti, pokud nedojde k potřebným

04.07.2017

Stránky