Za jediný odpovědný postoj

k Transatlantické obchodní dohodě s USA

považuji skepsi a ostražitost

Na čem pracuji

Konference: "GLYFOSÁT: ANO či NE?"

Evropský parlament, ASP 5E2, 2. března, 15:00-19:00

registrace: josef.novotny@europarl.europa.eu

AGENDA zde

Přímý přenos z konference zde.

V roce 2015 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s členskými státy EU dokončily re-evaluaci glyfosátu, aktivní složky nejpoužívanějšího herbicidu na světe. Zpráva dochází k závěru, že je nepravděpodobné, že by glyfosát představoval karcinogenní riziko pro člověka. Organizace a vědci mají své pochybnosti o této chemické látce.

 

24.02.2016

ENVI newsletter 20.- 21.března 2017

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo v Bruselu 20. – 21. března.

20. března před námi vystoupil pan Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, ohledně pracovního plánu Komise pro ekodesign v období 2016 – 2019. Dále jsme diskutovali o zařazení emisí skleníkových plynů, využívání půdy a lesnictví do klimatického a energetického rámce 2030.

21. března jsme hlasovali o námitkách k povolení produktů z geneticky modifikované kukuřice a zařazení Tritonu X-100 na seznam látek podléhajících povolení. Také jsme hlasovali o návrzích ohledně in vitro diagnostických zdravotních prostředků a o nařízení na zdravotnické prostředky. Mimoto jsme hlasovali o

22.03.2017

ENVI newsletter březen 2017

Další dvě zasedání výboru ENVI proběhla 9. března v Bruselu a 13. března 2017 ve Štrasburku.

9. března jsme hlasovali o zprávě týkající se palmového oleje a kácení deštných pralesů. Dále jsme hlasovali o dvou stanoviscích k zachování rybolovných zdrojů a mořských ekosystémů prostřednictvím technických opatření a o zapojení se několika členských států do společenství pro výzkum a inovace v oblasti středozemního moře (PRIMA).

Kromě toho byl v rámci pravidelného dialogu k diskuzi s členy ENVI pozván pan Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov.

13. března proběhla mimo jiné výměna názorů s panem Miguelem Ariasem Cañetem, komisařem pro oblast klimatu a energetiku.

Celé znění

14.03.2017

ENVI newsletter únor 2017

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin  proběhlo v Bruselu 27. - 28. února 2017.

Hlasovali jsme o návrhu stanoviska týkajícího se rozpočtové kontroly financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Dále se projednávaly návrhy stanovisek na hnojiva a pozměňovací návrhy ke zprávě o stanovení závazných redukcí emisí skleníkových plynů členskými státy, týkající se období 2021 – 2030. Kromě toho také došlo k výměně názorů s Komisí ohledně přezkumu provádění environmentální politiky, o bezpečnosti potravin a o zjednodušení postupu dovozu spotřebního zboží z Kanady.

Celé znění newsletteru zde:

13.03.2017

Stránky