Za jediný odpovědný postoj

k Transatlantické obchodní dohodě s USA

považuji skepsi a ostražitost

Na čem pracuji

Konference: "GLYFOSÁT: ANO či NE?"

Evropský parlament, ASP 5E2, 2. března, 15:00-19:00

registrace: josef.novotny@europarl.europa.eu

AGENDA zde

Přímý přenos z konference zde.

V roce 2015 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s členskými státy EU dokončily re-evaluaci glyfosátu, aktivní složky nejpoužívanějšího herbicidu na světe. Zpráva dochází k závěru, že je nepravděpodobné, že by glyfosát představoval karcinogenní riziko pro člověka. Organizace a vědci mají své pochybnosti o této chemické látce.

 

24.02.2016

ENVI newsletter 3. - 4.května 2017

Hlasovali jsme o námitkách proti geneticky modifikovaným organismům a produktům (GMO) a závěrům o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zařízení. Rovněž jsme projednávali zprávu o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tento návrh přispívá k cirkulární ekonomice a k ochraně lidského zdraví a životního prostředí, včetně ekologicky šetrného využití a likvidace EEE odpadu.

V souvislosti s rozpočtovým postupem EU v roce 2018 jsme uspořádali výměnu názorů ohledně rozpočtových priorit našeho výboru s panem Siegfriedem Muresanem, hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2018. Diskutovali jsme o přeshraniční zdravotní péči s Komisí. Navzdory silným potenciálním přínosům této směrnice pro občany EU, pokud jde o

09.05.2017

ENVI newsletter 24.- 25.dubna 2017

Diskutovali jsme o zprávě o začlenění využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) do klimaticko-energetické politiky EU do roku 2030. Využívání půdy a lesnictví hraje zásadní roli v dosahování dlouhodobých cílů stanovených Pařížskou klimatickou dohodou. Rovněž jsme také projednávali návrh stanoviska k hnojivům s označením CE, kterým ENVI věnuje zvláštní pozornost, zejména co se týče znečišťujících látek, jako je kadmium.

Probírali jsme s Komisí ohledně kvality a bezpečnostních norem pro transplantaci lidských orgánů, kde EU vede v oblasti svého legislativního rámce. Z dalších otázek, o nichž jsme diskutovali s Komisí, chci zdůraznit zprávu o uplatňování minimálních zásad pro průzkum a výrobu uhlovodíků, jako je břidlicový plyn. Vedli

27.04.2017

ENVI newsletter 10.- 11.dubna 2017

Další zasedání výboru ENVI se konalo v Bruselu ve dnech 10. a 11. dubna 2017.

Hlasovali jsme o ambiciózním návrhu na snížení plýtvání potravin, snažili jsme se docílit koordinace mezi členskými státy při dosahování cílů v oblasti snižování plýtvání. Každý rok je v Evropské unii vyhozeno přibližně 88 mil. tun jídla a s tím související náklady, které se odhadují na 143 mld. €. Plýtvání jídlem není jen etickým a ekonomickým problémem, ale také vyčerpává omezené přírodní zdroje.

Také jsme měli důležité hlasování v oblasti zdravotnictví, především v otázce nemocí jako jsou HIV­/AIDS, tuberkulóza a žloutenka typu C. Žádáme o komplexní rámcovou politiku EU, protože navzdory významnosti zdravotních rizik s těmito chorobami spojenými stále existují rozdíly ve

24.04.2017

Stránky