Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Pavel Poc k nařízení o rtuti

Rtuť představuje závažnou hrozbu pro lidské zdraví, mimo jiné i v důsledku přítomnosti její sloučeniny methylrtuti v rybách a mořských plodech. Alarmujicí z tohoto pohledu je, že více než 13 % vzorků ryb z celého světa by WHO a Evropská komise nedoporučily pro komerční prodej. Ovšem zatímco díky Evropské legislativě již celoroční poptávka po rtuti v EU klesla na přibližně 400 tun, globální spotřeba je stále vysoká a dosahuje přibližně 3 600 tun ročně. Je tedy naprosto nezbytné znečištění rtutí řešit na mezinárodní úrovni a ratifikovat Minamatskou úmluvu co nejdříve, aby byly všechny státy zavázány stejnými pravidly.

14.03.2017