Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Endokrinní disruptory

Kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů – návrh Komise je pouze výchozím bodem

Brusel – 15. června 2016

Frakce socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (Frakce S&D ) dnes přivítala tolik očekávané návrhy Komise týkající se kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů*: jedná se o jeden návrh v rámci právních předpisů pro biocidní přípravky a druhý v oblasti přípravků na ochranu rostlin.
 
Frakce S&D však i nadále trvá na zavedení dalších kategorií. Kritéria navíc musí být uplatňována plošně pro všechna odvětví a produkty a musí být aplikovatelná na legislativu týkající se endokrinních disruptorů.


Pavel Poc, mluvčí S&D pro endokrinní disruptory, uvedl:

"Tyto dva návrhy Evropské komise řeší pouze biocidy a pesticidy. To nestačí. My přeci musíme zajistit ochranu

18.06.2016

U našeho hormonálního systému mnohdy znamená velmi málo příliš moc

Jeden z večerů miniplenárního týdne Evropského parlamentu v Bruselu patřil tématu endokrinních disruptorů. To jsou látky, které mohou narušit správnou funkci hormonů v lidském těle, a to i v naprosto zanedbatelných koncentracích.

Endokrinní disruptory tedy velmi lehce mohou ovlivnit jak naše chování, tak i fyziologii, mohou poškodit plod v těle matky nebo způsobit rakovinu. Jak to, že o těchto malých zabijácích víme tak málo a kde všude se s nimi můžeme setkat? I na tyto otázky odpověděl seminář pořádaný Endokrinologickou společností - nejstarší, největší a nejaktivnější organizací zaměřenou na výzkum hormonů a klinickou praxi endokrinologie. Spolupořadatelem akce byl i RNDr. Pavel Poc, sám původně biolog, dnes český europoslanec.

Evropský parlament již

21.11.2014

Stránky