Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Energetika

Budoucnost systému povolenek ETS z pohledu české energetiky

Dne 25.10. jsem organizoval pracovní snídani všech českých europoslanců ve Štrasburku na „horké“ téma budoucnosti systému povolenek ETS z pohledu české energetiky. Mé pozvání do diskuse přijali také ředitel divize Vnější vztahy a regulace společnosti ČEZ, PhDr. Ivo Hlaváč a ředitelka útvaru Public Affairs společnosti ČEZ JUDr. Zuzana Krejčiříková. V průběhu diskuse jsem jasně vyjádřil můj názor o tom, že ETS je systém, které v zásadě není možné už reformovat a jeho přínos pro snížení karbonové stopy je zanedbatelný. V průběhu diskuse se proto otevřelo téma alternativních a efektivnějších způsobů boje proti emisím CO2, především téma energetické účinnosti. Měl jsem nesmírnou radost z vyjádření pana ředitele Hlaváče, že za jedno z klíčových témat rozvoje pro

31.10.2016

Potřebujeme odolnou energetickou unii!

„Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu je na dobré cestě. Záměr Evropské unie přejít na udržitelný, bezpečný a konkurenceschopný energetický systém vítám“ říká Pavel Poc poslanec Evropského parlamentu.

 Rámcová strategie směřuje k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu. „Především oceňuji a sdílím názor, že EU se musí primárně soustředit na vlastní zdroje, zdroje hlavně obnovitelné a na již existující infrastrukturu, a to zejména proto, že LNG je fosilní palivo se všemi negativy a tudíž je, výhradně přechodným zdrojem energie“, dodává Poc.  Využití zkapalněného plynu by nemělo znamenat pokrytecký přístup k  technologiím poškozujícím životní prostředí, které v Evropě odmítáme. To znamená, že

14.07.2016

Energetická efektivita

V roce 2014 vynaložila EU 358 miliard EUR na dovoz energie. To je téměř jedna miliarda EUR denně, což je více než celkový schodek Řecka (317 miliard EUR) a téměř tolik jako celkový obrat německého automobilového průmyslu (367,9 miliardy EUR) v roce 2014.

Jsme si vědomi toho, že evropské maloobchodní ceny za elektrickou energii pro malé a střední zákazníky z odvětví průmyslu a obchodu a pro soukromé spotřebitele jsou v mnohých členských státech vysoké. Víme také, že vysoké ceny energie v EU způsobují rozdíly v cenách energie mezi členskými státy a našimi hlavními konkurenty v mnoha částech světa, což představuje značnou konkurenční nevýhodu.

Nikdo nezpochybňuje, že zvýšení energetické účinnosti a energetické úspory představují důležité faktory pro

23.06.2016

Proč má Dánsko za málo peněz hodně muziky? A proč ne my?

Maroš Šefčovič minulý týden představil v Bruselu ambiciózní strategii k vytvoření evropské energetické unie. Jejím cílem je propojit energetické systémy evropské osmadvacítky a dosáhnout tak zvýšení efektivity, snížení závislosti na dovozu energie ze třetích zemí, a zároveň snížit emise i ceny energií. S jakou bilancí vstupuje na startovní čáru k páté svobodě EU - volnému toku energie – Česká republika? A jsou země, u kterých by se mohla inspirovat?

04.03.2015

Rozhovor s Pavlem Pocem o Energetické unii

Níže najdete překlad rozhovoru holandského serveru Energiepodium.nl s českým europoslancem Pavlem Pocem o evropské energetické politice i konceptu tvorby Energetické unie v dalších letech.

Originál článku v holandštině naleznete ZDE

Jak byste charakterizoval vztahy své země s Ruskem v kontextu energetické politiky?

Stručně řečeno – jako vzájemnou závislost. 75% dovozu plynu do České republiky pochází z Ruska, přičemž veškeré jaderné palivo se také dováží odtud. Tím pádem je Česká republika pro Rusko významným klientem a jedním z největších dovozců ruského jaderného paliva. Jakýkoli zásah do současného stavu by pro Rusko znamenal v oblasti těžby

04.12.2014

Stránky