Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

ENVI

Pavel Poc v první desítce nejvlivnějších europoslanců

Zprávu o vyhlášení deseti nejvlivnějších europoslanců v oblasti životního prostředí za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Organizace měřila vliv všech 751 poslanců v oblasti životního prostředí. Na základě objektivní a mnohostranné metody, /algoritmus k analýze vyvinulo více než 200 expertů EP/, bylo využito obrovského množství dat, které má organizace k dispozici.

23.03.2017

ENVI Newsletter 8.12.

Dne 8. prosince proběhlo v Bruselu další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Poslední v tomto roce proběhne 15. prosince ve Štrasburku.

Na zasedání v Bruselu jsme hlasovali o návrhu usnesení o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Dále jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Probírali jsme také Absolutorium 2015: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise a evropské agentury.

15. prosince ve Štrasburku budeme hlasovat například o návrhu zprávy týkající se nákladově efektivního snížení emisí a investic do nízkouhlíkových technologií.

Rád bych také využil této příležitosti a popřál Vám a Vašim rodinám co nejpříjemnější prožití vánočních

13.12.2016

Aktuální zprávy ze zasedání ENVI výboru v Evropském parlamentu

Další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo ve dnech 12. a 13. října 2016 v Bruselu. Hlasovali jsme mimo jiné o návrhu zprávy k nařízení o rtuti, akčním plánu EU proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy a o stanovisku o občanskoprávních pravidlech pro robotiku. Dále jsme zvažovali návrh zprávy o možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům a několik dalších návrhů stanovisek. V neposlední řadě jsme si vyměnili názory s Evropskou komisí ohledně legislativy k HIV/AIDS, tuberkulóze a žloutence typu C a o uplatňování směrnic o důlních odpadech a kvalitě vnějšího ovzduší.

Violeta Bulc, eurokomisařka pro dopravu, byla pozvána na výměnu názorů k výsledkům valného shromáždění ICAO, které se týkají zejména globálních tržních

20.10.2016

Aktuální zprávy ze zasedání ENVI výboru v Evropském parlamentu

Další zasedání výboru ENVI pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhlo dne 29. září v Bruselu. Hlasovali jsme o návrhu stanoviska ohledně evropské strategie pro letectví a na základě ústních interpelací také o návrhu usnesení k trans-mastným kyselinám. Dodatečně jsme se také zabývali návrhem stanoviska k tématu logistiky v EU a multimodálního transportu v nových dopravních sítích TEN-T. Na závěr jsme probírali pozměňovací návrhy ke dvěma důležitým dokumentům: reformy čtvrté fáze obchodování s emisními povolenkami a také balíčku o cirkulární ekonomice, který pozměňuje 6 směrnic o odpadu.

3. října se budeme zabývat a hlasovat o 5 návrzích směrnic zahrnující stížnosti k prováděcím aktům k tématu GMO semínek a

03.10.2016

Newsletter ENVI září

Poslední setkání výboru ENVI se konalo v Bruselu dne 1. září 2016.

Po prázdninové odluce hlasovali členové výboru ENVI o návrhu stanoviska k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2017. Dále byl projednán návrh zprávy o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy. Vzhledem k nadcházejícím mezinárodním konferencím se také diskutovalo o rozhodnutí ratifikovat Pařížskou dohodu v rámci EU a o pozměňovacích návrzích k návrhu usnesení o konferenci OSN o změně klimatu COP22. Rovněž proběhla výměna názorů s Komisí ohledně probíhajících jednání v rámci ICAO o systému globálních opatření pro snížení emisí CO2 vycházející z tržních principů v odvětví letecké dopravy.

Hlasování:

06.09.2016

Stránky