Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

ENVI

Antimikrobiální rezistence

"28. června jsem pořádal v Evropském parlamentu konferenci na téma antibakteriální rezistence (ABR). Velice kvalitně obsazená akce se zaměří na dopady tohoto rapidně se zvyšujícího nebezpečí a na opatření, které je třeba neodkladně přijmout pro odvrácení nebo zmírnění této hrozby. Téma ABR figuruje i na agendách největších ekonomik světa v rámci sdružení G7 či G20, které prohlásily obecnou nepřipravenost na tuto hrozbu. Očekává se, že se ABR stane nejčastější příčinou smrti na světě a že do roku 2050 na ní podlehne až 300 mil. lidí." 

23.03.2017

ENVI newsletter 07. - 08.června 2017

Další dvě zasedání Výboru ENVI proběhla 7-8. června v Bruselu a 12. června ve Štrasburku.

Bylo nám ctí uspořádat společně s Výborem pro rozvoj a Organizací spojených národů konferenci na vysoké úrovni s předsedou Evropského parlamentu A. Tajanim, premiérkou Norska Ernou Solberg a prominentními "advokáty" cílů OSN pro udržitelný rozvoj. Osobně jsem zasedání předsedal společně s kolegyní Lindou McAvan. 

Na výboru také proběhla diskuze stran legislativy zabývající se energetickou efektivitou, která zahrnuje snižování cen, snižování emisí, úsporu a bezpečnost zdrojů nebo zlepšování socio-ekonomických vztahů.  

Evropská komise na zasedání představila svůj nedávno vydaný akční plán zabývající se biodiverzitou. 

V pondělí 12. června jsme

21.06.2017

ENVI newsletter 29. - 30.května 2017

Další zasedání Výboru ENVI proběhlo v Bruselu 29-30. května. Hlasovali jsme o ústní otázce týkající se procedury autorizace glyfosátu, aktivní látky nejpoužívanějšího herbicidu vůbec. Dále jsme hlasovali o stanovisku ENVI k nařízení o CE hnojivech, kde jsem stínovým zpravodajem naší frakce, o zprávě týkající se omezení nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízeních a o usnesení na téma HIV/AIDS, tuberkulozy a žloutenky typu C.   

Dalším důležitým bodem bylo hlasování týkající se snižování skleníkových plynů členskými státy EU v období 2021-2030. Jedná se o tzv. "Effort Sharing Regulation" - nařízení, které stanovuje národní cíle pro snižování emisí v souladu s cíli pařížské klimatické dohody.  

Dále jsme diskutovali o současných

21.06.2017

Zasedání výborů ENVI a DEVE dne 7.7.2017

RNDr. P. Poc společně s poslankyní Lindou McAvan předsedal dne 7.7.2017 mimořádnému spojenému zasedání výborů ENVI a DEVE a to s advokáty Organizace spojených národů pro tzv. cíle udržitelného rozvoje – tzv. SDGs – více o SDGs zde:

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

V roce 2015 přijala OSN Agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDG – sustainable development goals) představuje program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/rozvojove-cile-tisicileti-mdgs/ Reakce Evropské unie na

07.06.2017

ENVI Newsletter 8.12.

Dne 8. prosince proběhlo v Bruselu další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Poslední v tomto roce proběhne 15. prosince ve Štrasburku.

Na zasedání v Bruselu jsme hlasovali o návrhu usnesení o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Dále jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Probírali jsme také Absolutorium 2015: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise a evropské agentury.

15. prosince ve Štrasburku budeme hlasovat například o návrhu zprávy týkající se nákladově efektivního snížení emisí a investic do nízkouhlíkových technologií.

Rád bych také využil této příležitosti a popřál Vám a Vašim rodinám co nejpříjemnější prožití vánočních

13.12.2016

Stránky