Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

ENVI newsletter

ENVI newsletter 27. a 28. listopadu 2017

Další schůze ENVI se uskutečnila ve dnech 27. a 28. listopadu v Bruselu.

Evropská unie a Švýcarská konfederace nedávno dokončily jednání o propojení svých systémů obchodování s emisemi (ETS). Na ENVI jsme diskutovali a hlasovali o návrhu doporučení v této věci, protože před přijetím formálního rozhodnutí Rady je nutný souhlas Evropského parlamentu. ETS je významný trh s uhlíkem a pracuje na principu "stropu a obchodu". V rámci stropu společnosti získávají nebo nakupují povolenky na emise, které mohou obchodovat. Na základě dohody, která bude brzy formalizována, budou účastníci EU ETS schopni používat povolenky ze švýcarského systému pro účely dodržování předpisů a naopak. Dohoda je pro obě strany prospěšná a umožňuje jim dosáhnout cílů snižování emisí v rámci závazků

07.12.2017

ENVI newsletter 20. a 21. listopadu 2017

První na programu bylo veřejné slyšení o evropské občanské iniciativě požadující zákaz glyfosátu "Ban glyphosate and Protect People and the Environment from Toxic Pesticides". Jak všichni víte, glyfosát je široce používaný, avšak velmi kontroverzní herbicid a účinná látka Roundupu, vlajkového výrobku společnosti Monsanto. Současná licence pro evropský trh vyprší 15. prosince 2017 a jeho možné prodloužení vyvolává vyhrocenou diskusi. Veřejné slyšení mělo nabídnout organizátorům iniciativy prostor k představení své činnosti a také k diskusi s Komisí.

Další den zasedání jsme hlasovali o přepracování nařízení o vnitřním trhu s elektřinou, které je součástí balíčku Komise "Čistá energie pro všechny". Cílem návrhu je vytvoření integrovaného trhu s elektřinou. Ten

27.11.2017

ENVI newsletter 6. listopadu 2017

Hlasovali jsme o pokračování současných omezení v oblasti letectví a připravách na globální tržního opatření od roku 2021. Dále jsme jednali o sledování a hlášení emisí CO2 a spotřeby paliva nových těžkých užitkových vozidel. Proběhly diskuse s Komisí k tématům jako je recyklace lodí nebo materiály určené pro styk s potravinami. 8. listopadu se pak konala mimořádná schůze s guvernérem Kalifornie, Edmundem G. Brownem. Tématem byla spolupráce v oblasti klimatu a cesta kupředu po Pařížské dohodě.

Newsletter zde : http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/131120/20.%20ENVI%20News%206%20November%202017.pdf

27.11.2017

ENVI newsletter 11. a 12. října 2017

Další zasedání ENVI proběhly 11. a 12. října v Bruselu.

Začalo se velmi citlivým tématem, a to tzv. "Monsanto papers" souvisejícími s probíhající autorizací glyfosátu. Společné veřejné slyšení výborů ENVI a AGRI umožnilo poslancům projednat s odborníky otázku důvěryhodnosti vědeckých studií týkajících se rozhodnutí amerických regulačních agentur a jejich autorizace přípravku na ochranu rostlin Roundup. Právě ten je nejvýznamnějším produktem společnosti Monsanto, přičemž účinnou látkou je glyfosát. Dále byly projednány i závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), které posuzovaly rizika glyfosátu.

Členové ENVI si také vyměnili názory s místopředsedou Komise J. Katainenem, který je zodpovědný za

13.10.2017

ENVI newsletter 31.srpna 2017

První zasedání výboru ENVI po letní pauze proběhlo 31.8.2017

Projednali jsme akční plán týkající se biodiversity coby přírodního bohatství EU (Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství). Dlouhodobým cílem je samozřejmě zastavit ztrátu biologické rozmanitosti, a to i pomocí lepší implementace stávající legislativy.

Dále jsme projednali a hlasovali o zprávě týkající se přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Jedná se především o mezery v oblasti odpadového hospodářství, ochrany biodiversity, kvality ovzduší a vody a v dalších oblastech.

Hlasovalo se také o pozici Výboru k rozpočtu EU na rok 2018.   

Newsletter zde :

04.09.2017

Stránky