Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Evropský parlament

Pavel Poc vyhlášen mezi TOP 5 nejvlivnějších českých europoslanců

Zprávu o TOP 5 nejvlivnějších českých europoslanců za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Jedná se o výsledek široké studie, která měří vliv poslanců v EP ze všech 28 členských států.

http://www.votewatch.eu/blog/top-5-most-influential-czech-meps-september-2016/

Jde o první zcela kompletní analýzu, jejímž výstupem je zmapovat vliv europoslanců v politických orgánech EU. Na základě objektivní a mnohostranné metody bylo využito obrovského množství dat, které má organizace k dispozici.  A díky sestavenému algoritmu se změřil vliv jednotlivých europoslanců na evropskou politiku.

VoteWach Europe využil poloviny funkčního období, aby

27.10.2016

Hlasování o novém obsahu "Směrnice pro regulaci držení zbraní".

V Událostech ČT jsem se vyjádřil k návrhu směrnice pro regulaci držení zbraní, o kterém se 13.7. hlasovalo ve výboru IMCO. Obdržel jsem spoustu rozporuplných reakcí na můj komentář. Vysvětlení je prosté: "nekomentoval jsem původní nesmyslný návrh komise, ale nový  text, upravený parlamentem."

Původní návrh Komise skutečně mohl představovat omezení legálního držení zbraní. K tomuto původnímu návrhu se negativně vyjádřila Česká republika, Ministerstvo vnitra a já ostatně také. Evropský parlament však celkovým počtem 900 pozměňovacích návrhů text Komise zcela přepracoval, mimo jiné i na základě pozměňovacích návrhů podaných mnou a mými kolegy na základě podkladů a ve spolupráci s Českým ministerstvem vnitra. Návrh, který bude dnes hlasován ve výboru pro

14.07.2016

Frakce Socialistů a Demokratů v Evropském parlamentu (S&D) přijala doporučení pro dosažení cenově přijatelného přístupu k lékům pro všechny v EU

Mnohým občanům EU jsou dnes de facto odepřena práva na preventivní zdravotní péči a na přístup k základním nejdůležitějším lékům. Nejedná se o problém nový, jeho závažnost se však zvyšuje z důvodu stále narůstajících cen léčiv za současné stagnace nebo dokonce snižování zdravotnických rozpočtů. Např. loňská situace, kdy pacienti trpící hepatitidou nebyli schopni platit za nové inovativní způsoby léčby, které mohly zachránit jejich životy, ukázala, že se problém neobejde bez politického zásahu.

Poslanci S&D přijali doporučení zaměřující se na způsoby, jak výše uvedené problémy překonat a snížit nerovnosti v dostupnosti léků a ošetření.

S&D požadují, aby se orgány Evropské unie zabývaly a zanalyzovaly v jednotlivých členských státech nejdůležitější

27.06.2016

Tik-tak tik-tak: Glyfosátu dochází čas

Stálý výbor EU zabývající se legislativou související s prostředky na ochranu rostlin dnes hlasoval o návrhu Evropské komise prodloužit licenci aktivní látky glyfosát na 12 - 18 měsíců. Návrh ale nezískal dostatečnou podporu a míří do odvolacího výboru. Ten musí rozhodnout do konce měsíce, jinak glyfosátu licence na používání v EU vyprší.

Návrh Komise na technické prodloužení autorizace glyfosátu o 12 - 18 měsíců nezískal kvalifikovanou většinu (ani pro, ani proti).

20 zemí EU včetně České republiky bylo pro. Sedm států (Německo, Francie, Itálie, Řecko, Rakousko, Lucembursko a Portugalsko) se zdrželo hlasování a Malta hlasovala proti návrhu Komise.

Další kroky

O dalších krocích budou jednat všichni evropští komisaři 7. června. Již nyní

07.06.2016

Stránky