Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

#Evropsky parlament

Newsletter ENVI únor 2016

Setkání výboru ENVI proběhlo ve dnech 17. – 18. února 2016 v Bruselu.

Poslanci hlasovali o veterinárních léčivých přípravcích a o léčivých přípravcích pro humánní a veterinární použití a jednali o čtyřech návrzích stanovisek na širokou škálu témat: označování energetické účinnosti, o zprávě o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie, o strategii Evropské unie pro alpský region a na téma boje proti obchodování s lidmi v rámci vnějších vztahů EU.

19.02.2016

Proč udržovat korunu při životě?

Ostrov obklopen eurozónou nemající vliv na klíčová rozhodnutí. Pravděpodobně neexistuje trefnější a zároveň černější scénář budoucí role České republiky v Evropské unii, než jaký nedávno nastínil tajemník pro evropské záležitosti. Obavu o reálnosti tohoto scénáře v mých očích bohužel jasně podporuje zpočátku téměř neexistující debata o zavedení společné měny, která však v posledních dnech začala zběsile oscilovat mezi ekonomickými důvody a politickými proklamacemi.

Ať se to pravicovým politikům, řídících se klausovskou hypotézou o tom, že euro je politickým projektem, líbí anebo ne, je třeba říci, že společná měna je nejen realitou, ale nadto i podmínkou optimálně fungujícího jednotného trhu. Trhu, který byl nám všem zatím ku prospěchu.

Odpůrci společné měny se ohánějí

16.02.2016

Vystoupení P. Poce na plenárním zasedání 2.2. - Endokrinní disruptory

Kolik let už to tu řešíme? Pět? Víc? A celou tu dobu  jsou evropani vystaveni chemikáliím které způsobují rakovinu, ovlivňují psychiku, způsobují potraty, teratogenezi, způsobují neplodnost, cukrovku a to zdaleka není všechno.

Co si pamatuji, tak jsem o tom problému hovořil s irským, litevským, řeckým, italským, lotyšským i lucemburským předsednictvím. K ničemu to nebylo.

Nyní je tedy jednou z priorit nizozemského předsednictví. Ale ani tu nejsou, takže to zase taková priorita asi nebude.

Pane komisaři, není to tak dlouho, kdy jsme tu spolu mluvili o tomtéž. Tehdy jsem řekl, že za tu situaci nemůžete. Dnes už to není pravda. 

Slíbil jste, že to vyřešíte, a nedodržel jste to. 

Dnes slibujete rychlé řešení, ale dá se tomu věřit, když

03.02.2016

Newsletter ENVI leden 2016/ No 1

První setkání Výboru ENVI se konalo dne 14. ledna 2016 v Bruselu. Poslanci hlasovali o námitkách týkajících se kojenecké výživy a pokračovací kojenecké výživy, potravin pro zvláštní léčebné účely a obilných příkrmů a dětské výživy. Tyto námitky byly diskutovány dne 21. prosince na posledním zasedání výboru ENVI v roce 2015.

Po hlasování následovala výměna názorů se dvěma ministry z Nizozemska, které od ledna předsedá Radě. Poslanci měli příležitost klást otázky ministryním Sharon Dijksma a Edith Schippersové odpovědným za životní prostředí a zdraví v rámci jejich širších portfolií, o plánech a prioritách v těchto oblastech během nizozemského předsednictví, které bude trvat do června 2016.

NÁSTIN SETKÁNÍ

Námitka v souladu s článkem 105: Příkrmy a potraviny pro

29.01.2016

Stránky