Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

finance

Evropský parlament proti praní špinavých peněz

Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy vyžadující povinnou spolupráci od roku 2018.

Od skandálů Swissleaks, Luxleaks, Panama Papers a Bahamaleaks, odkrývajících v kolika případech došlo k praktikám agresivního daňového plánování a organizovaných podvodů, uplynulo mnoho vody. Přestože by se tedy mohlo zdát, že momentálně toto téma vypadlo z hledáčku evropských zákonodárců, není tomu tak.

To, že minimálně poslanci Evropského parlamentu neplánují dovolit členským státům nadále přivírat oči před nezaznamenanou cirkulací obrovských peněžních toků, potvrdilo říjnové hlasování ve

29.11.2016

Evropský účetní dvůr uzavřel účty za rok 2015

Evropský účetní dvůr, vnější auditor Evropské unie, dnes předložil zprávu o výdajích a příjmech rozpočtu Evropské unie za rok 2015. K jakým závěrům dospěl?

Evropská unie vynaložila v roce 2015 zhruba 145,2 miliard eur, tedy 3,9 bilionů korun. V přepočtu na jednoho Evropana se pak jednalo o necelých 8 tisíc korun. Účetní dvůr dospěl rovněž k tomu, že výdajová stránka byla zatížena chybami v rozsahu 3,8 %.

Příznivou zprávou je, že míra nesprávnosti při vynakládání evropských plateb tedy meziročně poklesla o 0,6 %. Dobrého výsledku však bylo dosaženo jen částečně. V případě politiky soudržnosti, pohlcující až třetinu celkového rozpočtu, totiž tvořila až 5,2 %.

„Špatný výsledek právě v této oblasti je způsoben vykazováním

20.10.2016

Evropský výbor pro rozpočet odmítl škrty navržené Radou

Výbor pro rozpočet Evropského parlamentu tento týden čekal nelehký úkol, a to odhlasování více než dvou tisíců pozměňovacích návrhů ke zprávě o unijním rozpočtu pro rok 2017. Na konci dlouhého hlasování byla ministrům financí vyslána jasná zpráva. Konkrétně, že jimi navržené úspory v prioritních oblastech nejsou pro nás jakožto zástupce evropských občanů akceptovatelné, a že optimální výše příští rozpočtu by měla být 161,8 miliard eur.

Rozpočtový proces v Evropské unii představuje v podstatě každoroční koloběh. Začíná návrhem Evropské komise, která sama analyzuje, kolik prostředků na úspěšnou aplikaci všech evropských politik minimálně potřebuje. Ministři financí k němu poté vytvoří své stanovisko, ve kterém vždy seškrtají co nejvíce položek, a poté přijde

03.10.2016

Frakce Socialistů a Demokratů v Evropském parlamentu (S&D) přijala doporučení pro dosažení cenově přijatelného přístupu k lékům pro všechny v EU

Mnohým občanům EU jsou dnes de facto odepřena práva na preventivní zdravotní péči a na přístup k základním nejdůležitějším lékům. Nejedná se o problém nový, jeho závažnost se však zvyšuje z důvodu stále narůstajících cen léčiv za současné stagnace nebo dokonce snižování zdravotnických rozpočtů. Např. loňská situace, kdy pacienti trpící hepatitidou nebyli schopni platit za nové inovativní způsoby léčby, které mohly zachránit jejich životy, ukázala, že se problém neobejde bez politického zásahu.

Poslanci S&D přijali doporučení zaměřující se na způsoby, jak výše uvedené problémy překonat a snížit nerovnosti v dostupnosti léků a ošetření.

S&D požadují, aby se orgány Evropské unie zabývaly a zanalyzovaly v jednotlivých členských státech nejdůležitější

27.06.2016

Občan platí, občan strádá

Skandál Panamaleaks zase jednou běžným občanům jasně ukázal, kdo vládne finančnímu světu a dokáže z něj vytěžit nejvíce. Evropský parlament dlouhodobě a vytrvale tlačí na Radu ministrů, která je za daňovou oblast zodpovědná, aby jednala globálně a co nejrychleji. Odezvy, které se nám ale dostávají, jsou vždy velmi skrovné.

Evropská unie na základě daňových úniků a podvodů ročně přichází o více než 5 bilionů korun a Česká republika pak o rekordních 57 miliard. Při tomto konstatování mě napadají dvě věci. Jak chtějí představitelé institucí, ať již na světové, evropské či národní úrovni, vysvětlit, že to není špatný sen, ale realita? A jak dlouho budou tuto situaci běžní daňoví poplatníci ještě tolerovat? Dochází přece k vyvádění financí v objemech, které by dokázaly lehce pokrýt

11.04.2016

Stránky