Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Karcinogeny

Socialisté a demokraté v Evropském parlamentu požadují lepší ochranu pracovníků před reprotoxickými látkami

Politická frakce Socialistů a demokratů ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci zabezpečila přijetí návrhu žádajícího po Evropské unii lepší ochranu pracovníků. Návrh se konkrétně týká dosažení přísnějších mezních hodnot chránících zaměstnance před vystavením karcinogenním látkám a ochrany před látkami toxickými pro reprodukci.

„S ohledem na dřevěný prach, krystalický křemen a chróm VI. potřebujeme daleko přísnější hodnoty než ty, které původně navrhla Evropská komise. Hodnoty schválené ve Výboru jsou navíc v souladu s doporučením Vědeckého výboru pro limitní hodnoty expozice při práci,“ komentuje schválení návrhu europoslanec Pavel Poc.

O tom, že ochraně pracovníků vystaveným nebezpečným látkám a sledování zdravotního stavu v průběhu

02.03.2017

Pavel Poc otevřel v EP téma hasičů ohrožených rakovinou

V Bruselu se dnes uskutečnila akce, která spojila klíčové aktéry z oblasti hasičských záchranných sborů v Evropě s poslanci Evropského parlamentu aktivními v MAC Group (Poslanci proti rakovině). Organizátorem akce a propagátorem tématu ohrožení hasičů karcinogenními látkami je místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, český europoslanec RNDr. Pavel Poc. 

03.03.2015