Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Klima

Na cestě k nové mezinárodní klimatické dohodě

Nová mezinárodní dohoda o boji proti změně klimatu má být přijata v prosinci 2015 na 21. zasedání konference smluvních stran (COP20) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC). Poslední, tedy 20. konference se minulý měsíc uskutečnila v jihoamerické Limě. Bylo zde dosaženo určitého pokroku, ale řada otázek zůstává otevřených a musí je i nadále řešit zodpovědní vyjednavači.

Pozadí problému

Stávající klimatické smlouvy zavazují k aktivnímu boji proti klimatickým změnám pouze rozvinuté země, ne země rozvojové, ze kterých se ale již mnohé staly významnými producenty emisí skleníkových plynů. Přijetí nové dohody na klimatické konferenci v Kodani v roce 2009 selhalo, výstupem z konference v Durbanu v roce 2011 pak bylo rozhodnutí, že

03.02.2015

Vysokoškolští studenti simulovali prosazování zájmů při vytváření energetické politiky

 

Na konci října na Fakultě sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity v Brně proběhl intenzivní workshop pro tamní studenty k simulaci prosazování zájmů při vytváření energetické politiky ČR a EU. Klíčovým tématem se stal Rámec pro energetickou a klimatickou politiku EU do roku 2030. Studenti po dobu workshopu spolupracovali s celkem sedmi hlavními stakeholdery. Na jednom místě v jednom čase tak mohli studenti doslova vstoupit do praxe projednávání se zástupci Evropského parlamentu, ministerstev ČR, neziskového sektoru nebo businessu. Celou akci inicioval a spoluorganizoval společně s FSS europoslanec Pavel Poc.

25.11.2014

Zasedání výboru ENVI

Datum akce: 

20.11.2014 - 21.11.2014

Místo konání: 

Brusel

Kdo: 

Pavel Poc & SD

Kategorie akce: 

Evropská legislativa

V pondělí 13. října 2014 se sejde výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)

Čelnové výboru projednají návrh doporučení pro 2. čtení o možnostech členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů na svém území. Důležitým bodem bude projednání návrhu zprávy k nařízení o bezpečnosti nových potravin, který bude předkládat James Nicholson, britský poslanec za Evropské konzervativce a reformisty. Nařízení má nahradit
legislativní úpravu z roku 1997, zejména protože od té doby proniklo na evropský trh mnoho nových potravin, které předchozí nařízení nezná. V roce 2008 navrhla komise rozsáhlejší úpravu nových potravin, která ale nebyla přijata zejména kvůli neshodám ohledně klonování zvířat. Nový

20.11.2014

Stránky