Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství v praxi

Pavel Poc, místopředseda parlamentního výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), a Pavel Telička, místopředseda Evropského parlamentu, včera uspořádali konferenci v Evropském parlamentu na jedno z nejaktuálnějších evropských témat - oběhové hospodářství.

Zástupci koalice osmi společností z různých průmyslových odvětví (DSM, IKEA, Michelin, Phillips, SUEZ, Tetra Pak, Umicore a Unilever) představili poslancům Evropského parlamentu, Evropské komisi a dalším zainteresovaným subjektům konkrétní příklady praktické aplikace principů oběhového ekonomiky ve svých obchodních strategiích a provozu. 

Jen Evropská unie vyprodukuje ročně 2,5 miliard tun odpadu, z čehož více než polovina skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Ne

14.03.2017

Posuňme se díky oběhovému hospodářství od likvidace k recyklaci

Evropská unie v současnosti dováží polovinu všech zdrojů, které následně spotřebuje. V té samé chvíli se každoročně vyhodí okolo 600 milionů tun odpadu, které by mohly být znovu použity. Evropští Socialisté a demokraté dlouhodobě obhajují posun od lineárního hospodářství k tomu oběhovému, ve kterém se odpad z jednoho odvětví stává surovinou pro odvětví další. Evropský parlament v červenci odhlasoval strategickou zprávu žádající Evropskou komisi, aby ve věci koncem roku předložila legislativní návrhy, které budou ambiciózní.

20.07.2015

Evropská komise

„Ve chvíli, kdy tisíce lidí ročně umírají předčasně na nemoci způsobené právě znečištěním ovzduší, není čas na nějaké poziční tanečky a musíme věc aktivně řešit. Vždyť tato komise má ve znaku podporu evropské ekonomiky, a pokud započteme právě předpokládaný pozitivní dopad na zdraví obyvatel, celkový důsledek navržených opatření na ekonomiku je jednoznačně pozitivní." 

„Případné stažení odpadové legislativy bych označil za zcela skandální. Přechod k principům oběhového hospodářství může přinést tisíce nových pracovních míst a v neposlední řadě významně přispět k surovinové bezpečnosti, která je pro evropskou ekonomiku stále důležitější.“ 

„Není možné, aby zde panovala nějaká zásadní diskontinuita oproti minulé Komisi. Komisaři si nemohou

16.01.2015

Stránky