Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Odpady

Posuňme se díky oběhovému hospodářství od likvidace k recyklaci

Evropská unie v současnosti dováží polovinu všech zdrojů, které následně spotřebuje. V té samé chvíli se každoročně vyhodí okolo 600 milionů tun odpadu, které by mohly být znovu použity. Evropští Socialisté a demokraté dlouhodobě obhajují posun od lineárního hospodářství k tomu oběhovému, ve kterém se odpad z jednoho odvětví stává surovinou pro odvětví další. Evropský parlament v červenci odhlasoval strategickou zprávu žádající Evropskou komisi, aby ve věci koncem roku předložila legislativní návrhy, které budou ambiciózní.

20.07.2015

Plastová taška se vyrobí za 2 vteřiny, používá se 20 minut a rozkládá se 400 let

Záznam rozhovoru Pavla Poce pro pořad Zaostřeno Českého rozhlasu PLUS k omezení igelitových nákupních tašek.

Je správné, abychom v Evropě omezili používání plastových nákupních tašek a snížili odpad, který lidé vyprodukují? Europoslanci odhlasovali a zároveň se dohodli s členskými státy Evropské unie na tom, že plastový odpad je příliš velkou zátěží pro životní prostředí.

19.05.2015

Lehkým igelitovým taškám na nákup odzvonilo

Europoslanci dnes na štrasburském plénu odhlasovali směrnici o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek. Na základě směrnice si členské státy budou moci vybrat mezi dvěma možnostmi: buď přijmout opatření, která zajistí, že průměrná roční spotřeba lehkých plastových tašek každého občana nebude větší než 90 kusů do roku 2019 a 40 kusů do roku 2025, anebo zajistit, aby do roku 2018 tyto tašky nebyly poskytovány obchodníky zdarma.

28.04.2015

Evropská komise

„Ve chvíli, kdy tisíce lidí ročně umírají předčasně na nemoci způsobené právě znečištěním ovzduší, není čas na nějaké poziční tanečky a musíme věc aktivně řešit. Vždyť tato komise má ve znaku podporu evropské ekonomiky, a pokud započteme právě předpokládaný pozitivní dopad na zdraví obyvatel, celkový důsledek navržených opatření na ekonomiku je jednoznačně pozitivní." 

„Případné stažení odpadové legislativy bych označil za zcela skandální. Přechod k principům oběhového hospodářství může přinést tisíce nových pracovních míst a v neposlední řadě významně přispět k surovinové bezpečnosti, která je pro evropskou ekonomiku stále důležitější.“ 

„Není možné, aby zde panovala nějaká zásadní diskontinuita oproti minulé Komisi. Komisaři si nemohou

16.01.2015

Stránky