Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Rozpočet

Evropská unie jako prostor bezpečí, hospodářského růstu a zaměstnanosti

Evropský parlament Komisi i Radě potvrdil, jak si představuje podobu příštího unijního rozpočtu. Bezpečí, hospodářský růst a zaměstnanost - takto jsme ve zkratce definovali parlamentní priority pro přípravu rozpočtu Evropské unie na rok 2018.

Výchozím bodem práce na přípravě rozpočtu byla zpráva rumunského křesťansko-demokratického europoslance S. Mureșana. Do ní jsme díky mému tlaku i kolegů ze skupiny Socialistů a demokratů byli schopni úspěšně zakomponovat hned několik progresivních cílů.

Jeden z nich, představuje řešení migrační krize a hrozeb s ní spojených. Migrační krize bude ještě dlouhou dobu přestavovat jednu z hlavních priorit všech evropských jednání a bude bezpochyby zabírat hlavní titulky novin. Proto jí logicky bude věnována

23.03.2017

Podoba unijního rozpočtu v roce 2018: jen zaměstnanost a růst nestačí

„Evropská unie svým podpisem Strategického plánu pro ochranu biodiverzity Organizace spojených národů a Pařížské dohody přijala jasný finanční závazek, je proto nemyslitelné, abychom přihlíželi snižování výdajů či nerespektování daných výdajových prahů,“ říká Pavel Poc.

Celý článek zde : https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/podoba-unijniho-rozpoctu-v-roce-2018-jen-zamestnanost-a-rust-nestaci/

07.03.2017

Evropský účetní dvůr uzavřel účty za rok 2015

Evropský účetní dvůr, vnější auditor Evropské unie, dnes předložil zprávu o výdajích a příjmech rozpočtu Evropské unie za rok 2015. K jakým závěrům dospěl?

Evropská unie vynaložila v roce 2015 zhruba 145,2 miliard eur, tedy 3,9 bilionů korun. V přepočtu na jednoho Evropana se pak jednalo o necelých 8 tisíc korun. Účetní dvůr dospěl rovněž k tomu, že výdajová stránka byla zatížena chybami v rozsahu 3,8 %.

Příznivou zprávou je, že míra nesprávnosti při vynakládání evropských plateb tedy meziročně poklesla o 0,6 %. Dobrého výsledku však bylo dosaženo jen částečně. V případě politiky soudržnosti, pohlcující až třetinu celkového rozpočtu, totiž tvořila až 5,2 %.

„Špatný výsledek právě v této oblasti je způsoben vykazováním

20.10.2016

Evropský výbor pro rozpočet odmítl škrty navržené Radou

Výbor pro rozpočet Evropského parlamentu tento týden čekal nelehký úkol, a to odhlasování více než dvou tisíců pozměňovacích návrhů ke zprávě o unijním rozpočtu pro rok 2017. Na konci dlouhého hlasování byla ministrům financí vyslána jasná zpráva. Konkrétně, že jimi navržené úspory v prioritních oblastech nejsou pro nás jakožto zástupce evropských občanů akceptovatelné, a že optimální výše příští rozpočtu by měla být 161,8 miliard eur.

Rozpočtový proces v Evropské unii představuje v podstatě každoroční koloběh. Začíná návrhem Evropské komise, která sama analyzuje, kolik prostředků na úspěšnou aplikaci všech evropských politik minimálně potřebuje. Ministři financí k němu poté vytvoří své stanovisko, ve kterém vždy seškrtají co nejvíce položek, a poté přijde

03.10.2016

Migrační krize a hospodářský růst jako hlavní osy budoucího evropského rozpočtu

Evropský parlament schválil základní pokyny pro tvorbu evropského rozpočtu roku 2017. Podle očekávání tyto pokyny zdůrazňují především nutnost nalézt prostředky pro řešení migrační krize, jíž bylo v rámci posledních dvou let vyhrazeno až 9,2 miliard eur.

"Na řešení migrace již byly vyčleněny značné prostředky a další musí následovat. Je to evropský problém, se kterým se žádná země prostě nedokáže vypořádat sama," komentuje europoslanec Pavel Poc, a dodává, "členské státy ovšem musí prokázat svou zodpovědnost při plnění svých závazků vůči evropskému rozpočtu." Odkazuje tím nejen na pokračující migrační tlaky, které na Evropu každým dnem doléhají, ale zejména na svízelnou situaci zaplnění rozpočtových stropů způsobující nemožnost navýšit aktuální výdaje.

Europoslanci

17.03.2016

Stránky