Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Těžba

Stojí těžba v oceánech za všechna rizika? Experti jsou nejednotní

V Evropském parlamentu proběhla konference o budoucnosti těžby minerálního bohatství ze dna moří a oceánů. Konference byla organizovaná skupinou Searica, která sjednocuje europoslance zajímající se o oceány, nezávisle na politické příslušnosti. Cílem bylo načrtnout současnou situaci a identifikovat chybějící poznatky a problémy týkající se technologií a rozvoje těžby na dně oceánů. Experti se shodli, že hlavní problém je především v nedostatku znalostí a protože průzkum oceánu je zdlouhavý a velmi drahý, není jednoduché nastavit konkrétní cíle dalšího postupu. 

Profesor Mark Hannington poukázal na fakt, že toho víme více o geologickém povrchu Marsu než o dně 

02.12.2016