Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Životní prostředí

Pavel Poc v první desítce nejvlivnějších europoslanců

Zprávu o vyhlášení deseti nejvlivnějších europoslanců v oblasti životního prostředí za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Organizace měřila vliv všech 751 poslanců v oblasti životního prostředí. Na základě objektivní a mnohostranné metody, /algoritmus k analýze vyvinulo více než 200 expertů EP/, bylo využito obrovského množství dat, které má organizace k dispozici.

23.03.2017

Po aféře Dieselgate hlasuje EP o reformách jak zabránit emisním podvodům

V návaznosti na podvody s emisemi v automobilovém sektoru, byly Evropskou Komisí předloženy návrhy vedoucí k posílení dohledu nad typovým schválením a měření emisí v automobilovém sektoru. Diskuze a hlasování o těchto návrzích probíhá na dubnovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

„Ačkoliv to rozhodně nebylo nutné, došlo v automobilovém průmyslu k manipulaci s výsledky emisních měření. Nyní nastala doba na reakci ze strany EU a nastolení nových pravidel, která pomohou k předcházení těmto problémům do budoucnosti“, říká Pavel Poc, předseda europoslanců za ČSSD.

Jelikož je automobilový průmysl jedním z klíčových hráčů evropské ekonomiky, zodpovědný za 6,4 % HDP a poskytuje 2,3 milionů

05.04.2017

Europoslanci požadují výrazné omezení palmového oleje v biopalivech

Za posledních dvacet let dochází v jihozápadní Asii v důsledku zvýšené poptávky po palmovém oleji k ničení deštného pralesa. Odlesňování, vyhubení mnoha místních druhů rostlin a živočichů a devastace životního prostředí je tragédií pro celé komunity, které musí ve zničených oblastech dál existovat. Europoslanci požadují, aby se situace co nejrychleji změnila a tlačí na Evropskou unii,  aby se více zabývala dopady na životní prostředí v souvislosti s pěstováním a výrobou palmového oleje.

Odlesňování a ničení biodiverzity v jihozápadní Asii je hlavním tématem zprávy z vlastní iniciativy, jejíž autorkou je česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Požaduje, aby do roku 2020 bylo postupně ukončeno používání biopaliv a rostlinných olejů, které mají za

04.04.2017

Stránky