Chceme-li čelit dnešní epidemii rakoviny,

potřebujeme posílit prevenci

a včasnou diagnózu

rakovinných onemocnění

Životní prostředí

Pavel Poc se umístil v první desítce nejvlivnějších europoslanců v oblasti životního prostředí

Zprávu o vyhlášení deseti nejvlivnějších europoslancův oblasti životního prostředí za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Organizace měřila vliv všech 751 poslanců v oblasti životního prostředí. Široká studie se zaměřila nejen na politická prohlášení, ale na skutečné kroky a iniciativy, které v této oblasti poslanci dosáhli. Kromě hlasování a aktivity europoslanců se měřil jejich vliv na základě práce ve Výboru pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost potravin /ENVI/.  WWE analyzovala zprávy zabývající se otázkami životního prostředí, s výjimkou zdraví a politik souvisejících s potravinami. Do studie byly rovněž zahrnuty soubory na ochranu biologické rozmanitosti a vzácných

23.03.2017

ENVI newsletter 30. a 31. 1. 2017

Vítám Vás u prvního vydání newsletteru Výboru ENVI v druhé polovině již osmého volebního období Evropského parlamentu! Další zasedání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se konalo v Bruselu ve dnech 30. a 31. ledna 2017. Hlasovali jsme o kontrolách uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin, o zlepšení přístupu k lékům, či o udělení absolutorií za rok 2015 k souhrnnému rozpočtu EU a k jednotlivým evropským agenturám. Velkým tématem tento týden bylo také hlasování o návrhu usnesení ohledně nízkorizikových biologických pesticidů. 

Ve výboru dále došlo k výměně názoru s Andreu Ammo, výkonnou ředitelkou Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). S Evropskou komisí jsme diskutovali o Evropském úřadu pro

31.01.2017

ENVI Newsletter 8.12.

Dne 8. prosince proběhlo v Bruselu další zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Poslední v tomto roce proběhne 15. prosince ve Štrasburku.

Na zasedání v Bruselu jsme hlasovali o návrhu usnesení o nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. Dále jsme diskutovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě Možnosti EU, jak zlepšit přístup k lékům. Probírali jsme také Absolutorium 2015: souhrnný rozpočet EU - Evropská komise a evropské agentury.

15. prosince ve Štrasburku budeme hlasovat například o návrhu zprávy týkající se nákladově efektivního snížení emisí a investic do nízkouhlíkových technologií.

Rád bych také využil této příležitosti a popřál Vám a Vašim rodinám co nejpříjemnější prožití vánočních

13.12.2016

Stránky