Evropský parlament

| PAVEL POC
Váš poslanec Evropského parlamentu

Pavel Poc vyhlášen mezi TOP 5 nejvlivnějších českých europoslanců

Zprávu o TOP 5 nejvlivnějších českých europoslanců za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Jedná se o výsledek široké studie, která měří vliv poslanců v EP ze všech 28 členských států.

http://www.votewatch.eu/blog/top-5-most-influential-czech-meps-september-2016/

Zprávu o TOP 5 nejvlivnějších českých europoslanců za polovinu mandátu vydala organizace VoteWatch Europe. Jedná se o výsledek široké studie, která měří vliv poslanců v EP ze všech 28 členských států.

http://www.votewatch.eu/blog/top-5-most-influential-czech-meps-september-2016/

Hlasování o novém obsahu "Směrnice pro regulaci držení zbraní".

V Událostech ČT jsem se vyjádřil k návrhu směrnice pro regulaci držení zbraní, o kterém se 13.7. hlasovalo ve výboru IMCO. Obdržel jsem spoustu rozporuplných reakcí na můj komentář. Vysvětlení je prosté: "nekomentoval jsem původní nesmyslný návrh komise, ale nový  text, upravený parlamentem."

V Událostech ČT jsem se vyjádřil k návrhu směrnice pro regulaci držení zbraní, o kterém se 13.7. hlasovalo ve výboru IMCO. Obdržel jsem spoustu rozporuplných reakcí na můj komentář. Vysvětlení je prosté: "nekomentoval jsem původní nesmyslný návrh komise, ale nový  text, upravený parlamentem."

Směrnice o zbraních

"Navrhujeme vypustit zásahy do kategorií zbraní. Zkrátka nemá smysl zbraně zakazovat, má smysl lépe kontrolovat obchod se zbraněmi. Souhlasíme s výhradou, že určení konkrétního provedení by mělo zůstat v kompetenci členských států".

"Navrhujeme vypustit zásahy do kategorií zbraní. Zkrátka nemá smysl zbraně zakazovat, má smysl lépe kontrolovat obchod se zbraněmi. Souhlasíme s výhradou, že určení konkrétního provedení by mělo zůstat v kompetenci členských států".

Frakce Socialistů a Demokratů v Evropském parlamentu (S&D) přijala doporučení pro dosažení cenově přijatelného přístupu k lékům pro všechny v EU

Mnohým občanům EU jsou dnes de facto odepřena práva na preventivní zdravotní péči a na přístup k základním nejdůležitějším lékům. Nejedná se o problém nový, jeho závažnost se však zvyšuje z důvodu stále narůstajících cen léčiv za současné stagnace nebo dokonce snižování zdravotnických rozpočtů. Např. loňská situace, kdy pacienti trpící hepatitidou nebyli schopni platit za nové inovativní způsoby léčby, které mohly zachránit jejich životy, ukázala, že se problém neobejde bez politického zásahu.

Mnohým občanům EU jsou dnes de facto odepřena práva na preventivní zdravotní péči a na přístup k základním nejdůležitějším lékům. Nejedná se o problém nový, jeho závažnost se však zvyšuje z důvodu stále narůstajících cen léčiv za současné stagnace nebo dokonce snižování zdravotnických rozpočtů. Např. loňská situace, kdy pacienti trpící hepatitidou nebyli schopni platit za nové inovativní způsoby léčby, které mohly zachránit jejich životy, ukázala, že se problém neobejde bez politického zásahu.

Tik-tak tik-tak: Glyfosátu dochází čas

Stálý výbor EU zabývající se legislativou související s prostředky na ochranu rostlin dnes hlasoval o návrhu Evropské komise prodloužit licenci aktivní látky glyfosát na 12 - 18 měsíců. Návrh ale nezískal dostatečnou podporu a míří do odvolacího výboru. Ten musí rozhodnout do konce měsíce, jinak glyfosátu licence na používání v EU vyprší.

Návrh Komise na technické prodloužení autorizace glyfosátu o 12 - 18 měsíců nezískal kvalifikovanou většinu (ani pro, ani proti).

Stálý výbor EU zabývající se legislativou související s prostředky na ochranu rostlin dnes hlasoval o návrhu Evropské komise prodloužit licenci aktivní látky glyfosát na 12 - 18 měsíců. Návrh ale nezískal dostatečnou podporu a míří do odvolacího výboru. Ten musí rozhodnout do konce měsíce, jinak glyfosátu licence na používání v EU vyprší.

Návrh Komise na technické prodloužení autorizace glyfosátu o 12 - 18 měsíců nezískal kvalifikovanou většinu (ani pro, ani proti).

Financování opatření související s řešením migrační krize z rozpočtu Evropské unie (EU)

I. Obecné informace

V roce 2015 došlo k zachycení 1,04 milionů běženců jen na území Řecka a Itálie, přičemž celkový počet nelegálních překročení evropské veřejné hranice je odhadován až na 1,83 milionů.

I. Obecné informace

V roce 2015 došlo k zachycení 1,04 milionů běženců jen na území Řecka a Itálie, přičemž celkový počet nelegálních překročení evropské veřejné hranice je odhadován až na 1,83 milionů.

Dohoda členských států o daňové transparentnosti nestojí za moc, zato bude dost stát běžné daňové poplatníky

Zástupci členských států dosáhli minulý týden dohody týkající se předkládání podrobných daňových informací v jednotlivých evropských zemích a jejich automatické výměně mezi svými národními úřady.

Závěry vyjednávání, jenž byly okamžitě analyzovány Evropským parlamentem dlouhodobě bojujícím proti daňovým podvodům a agresivnímu daňovému plánování, však přinesly především rozčarování.

Zástupci členských států dosáhli minulý týden dohody týkající se předkládání podrobných daňových informací v jednotlivých evropských zemích a jejich automatické výměně mezi svými národními úřady.

Závěry vyjednávání, jenž byly okamžitě analyzovány Evropským parlamentem dlouhodobě bojujícím proti daňovým podvodům a agresivnímu daňovému plánování, však přinesly především rozčarování.

Výbor ENVI ve dnech 16.-17. března 2016

Poslední setkání výboru ENVI se konalo ve dnech 16.-17. března 2016. Jeho členové hlasovali o ústní otázce týkající se rozhodnutí Japonska obnovit v sezóně 2015-2016 lov velryb. Před tím než Komise předloží svůj návrh, zvážil výbor návrh stanoviska v rámci přípravy post-volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020.

Rovněž došlo k výměně názorů na téma přeshraničních zdravotních hrozeb a pokroku při vytváření chráněných mořských oblastí a o transmastných kyselinách v potravě a celkově ve stravě obyvatel Unie.

Poslední setkání výboru ENVI se konalo ve dnech 16.-17. března 2016. Jeho členové hlasovali o ústní otázce týkající se rozhodnutí Japonska obnovit v sezóně 2015-2016 lov velryb. Před tím než Komise předloží svůj návrh, zvážil výbor návrh stanoviska v rámci přípravy post-volební revize víceletého finančního rámce 2014-2020.

Rovněž došlo k výměně názorů na téma přeshraničních zdravotních hrozeb a pokroku při vytváření chráněných mořských oblastí a o transmastných kyselinách v potravě a celkově ve stravě obyvatel Unie.

Migrační krize a hospodářský růst jako hlavní osy budoucího evropského rozpočtu

Evropský parlament schválil základní pokyny pro tvorbu evropského rozpočtu roku 2017. Podle očekávání tyto pokyny zdůrazňují především nutnost nalézt prostředky pro řešení migrační krize, jíž bylo v rámci posledních dvou let vyhrazeno až 9,2 miliard eur.

Evropský parlament schválil základní pokyny pro tvorbu evropského rozpočtu roku 2017. Podle očekávání tyto pokyny zdůrazňují především nutnost nalézt prostředky pro řešení migrační krize, jíž bylo v rámci posledních dvou let vyhrazeno až 9,2 miliard eur.

Evropská veřejná ochránkyně práv kritizuje Komisi za její postup při autorizaci pesticidů

Emily O’Reillyová, Evropská veřejná ochránkyně práv, nedávno upozornila na problémy týkající se schvalovacího procesu pesticidů ze strany Evropské komise. Komise v těchto věcech rozhoduje, aniž by si nejprve obstarala veškeré informace potřebné k takovému rozhodování.

V červnu 2015, ombudsmanka předložila Komisi návrhy na zlepšení a vyžádala si do 18.2. 2018 zprávu, ze které by si mohla plně ověřit naplnění svých požadavků.

Emily O’Reillyová, Evropská veřejná ochránkyně práv, nedávno upozornila na problémy týkající se schvalovacího procesu pesticidů ze strany Evropské komise. Komise v těchto věcech rozhoduje, aniž by si nejprve obstarala veškeré informace potřebné k takovému rozhodování.

V červnu 2015, ombudsmanka předložila Komisi návrhy na zlepšení a vyžádala si do 18.2. 2018 zprávu, ze které by si mohla plně ověřit naplnění svých požadavků.